Eko-Gate

Ogólne Warunki Użytkowania systemu EKO-GATE

 
  1. Zakres odpowiedzialności ADMINISTRATORA SYSTEMU:
  1. 1.1. ADMINISTRATOR SYSTEMU i jego pracownicy zobowiązują się nie przekazywać i nie udostępniać, w jakiejkolwiek formie, poufnych danych UŻYTKOWNIKA trzecim osobom, takich jak nazwa użytkownika (login), hasło, wyników analiz.
  2. 1.2. ADMINISTRATOR SYSTEMU nie ponosi odpowiedzialności, a UŻYTKOWNIK nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń, zażaleń i reklamacji, w sytuacji utraty, udostępnienia przez UŻYTKOWNIKA i jego pracowników osobom trzecim, wejścia w posiadanie przez osoby trzecie, w jakikolwiek sposób, poufnych danych takich jak nazwa użytkownika (login) i hasła do konta w systemie EKO-GATE.
  3. 1.3. ADMINISTRATOR SYSTEMU zastrzega sobie prawo,a UŻYTKOWNIK to prawo akceptuje, do:
   1. 1.3.1. wyłączania, bez uprzedzania, systemu EKO-GATE w celu dokonania aktualizacji, naprawy, modyfikacji systemu, oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego, elektrycznego i komputerowego.
   2. 1.3.2. zmian funkcjonalności systemu EKO-GATE, bez konieczności uprzedniego powiadomienia UŻYTKOWNIKA,
   3. 1.3.3. zmian, bez uprzedzania, szaty graficznej systemu EKO-GATE.
  4. 1.4. ADMINISTRATOR SYSTEMU nie ponosi odpowiedzialności za przerwy, opóźnienia, w świadczeniu usługi EKO-GATE wynikłych z przyczyn i zjawisk niezależnych i nieprzewidywalnych takich jak przerwy i zakłócenia usług świadczonych przez operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łącz telekomunikacyjnych i energii elektrycznej, uszkodzeń infrastruktury w wyniku zjawisk atmosferycznych i działań osób trzecich.

 1. 2. Zakres odpowiedzialności UŻYTKOWNIKA:
  1. 2.1. UŻYTKOWNIK wskaże pisemnie osobę upoważnioną do korzystania z systemu EKO-GATE.
  2. 2.2. UŻYTKOWNIK zobowiązuje się nie udostępniać i nie przekazywać, w jakiejkolwiek formie, osobom trzecim poufnych danych takich jak nazwa użytkownika (login) i hasła do systemu EKO-GATE.
  3. 2.3. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność w sytuacji utraty, udostępnienia przez UŻYTKOWNIKA i jego pracowników osobom trzecim poufnych danych takich jak, nazwa użytkownika (login) i hasła do konta w systemie EKO-GATE.

 2. 3. Postanowienia ogólne.
  1. 3.1. UŻYTKOWNIK jest świadomy, że prezentowane w systemie EKO-GATE wyniki analiz są wynikami wstępnymi i stają się obowiązującymi dopiero po ich autoryzacji.
  2. 3.2. ADMINISTRATOR SYSTEMU nie ponosi odpowiedzialności, a UŻYTKOWNIK nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń, zażaleń i reklamacji, związanych z interpretacją przez UŻYTKOWNIKA wstępnych wyników analiz.
  3. 3.3. UŻYTKOWNIK ponosi pełną odpowiedzialność za wykorzystywanie, w sobie wiadomych celach, wstępnych wyników analiz.
  4. 3.4. Tylko oficjalne sprawozdanie z badań firmy SGS Polska Sp. z o.o., podpisane przez uprawniony personel firmy, jest pełnoprawnym dokumentem prezentującym wyniki analiz.
  5. 3.5. UŻYTKOWNIK korzystając z systemu EKO-GATE akceptuje powyższe przepisy i regulacje.

Klasyczny eko - gate

Nowy EKO - GATE

Podziel się z nami opinią

UŻYTKOWNIK

DANE FIRMY

SGS Polska Sp. z o.o.

 • Laboratorium Środowiskowe
 • 43-200 Pszczyna, Cieszyńska 52A
 • Polska
 • t   +48 32 449 25 00
 • f   +48 32 447 20 72
 •  
 • Pracownia Badań Żywności
  i Produktów Konsumenckich
 • 05-850 Ożarów Mazowiecki,
  ul. Konotopska 4
 • Polska
 • t   +22 721 37 60
 • f   +22 721 08 04

KONTAKT

POMOC